Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Łódź
PZHGP SIERADZ 2
   S I E R A D Z   2

WŁADZE

Władze Oddziału PZHGP SIERADZ 2  na lata 2015-2018

ZARZĄD ODDZIAŁU

Emilian Brocki - Prezes Zarządu (od 2017r)
Mateusz Kanicki - Wiceprezes ds. Lotowych
Sławomir Stępnik - Wiceprezes ds. Finansowych
Piotr Adrian - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Krzysztof Chlebicz - Sekretarz Zarządu
Jerzy Bogus - Członek Zarządu
Józef Książek - Członek Zarządu
Franciszek Miśkiewicz - Członek Zarządu

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna

Robert Marczykowski - Przewodniczący
Tomasz Bali
ński - Zastępca Przewodniczącego
Tadeusz Ratajczyk - Sekretarz
Zdzisław Cywi
ński - Członek
Jan Kucharski - Członek

KONTAKT

Kontakt z Oddziałem PZHGP Sieradz 2
Sylwester Bartosiewicz
ul. Nowa 23
98-200 Sieradz
tel. 500 819 809

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Wojciechowski Czesław    - Przewodniczący
Włodarczyk Dariusz          - Sekretarz
Łuży
ński Ryszard             - członek
Młynek Stanisław             - członek
Owczarek Sylwester         - członek
HISTORIA

W dniu 8 listopada 1995 roku, w imieniu 54 hodowców - członków  Oddziału PZHGP Sieradz, do Zarządu Okręgu PZHGP Kalisz wystąpili koledzy: Jerzy Bogus, Marek Kanicki, Marian Kubik i Janusz Palusi
ński  z wnioskiem o utworzenie nowego Oddziału PZHGP Burzenin z/s w Sieradzu.

Zarząd Okręgu PZHGP Kalisz, na posiedzeniu  w dniu 8 listopada 1995 roku podjął uchwałę o utworzeniu Oddziału PZHGP Burzenin z/s w Sieradzu.

W dniu 26 listopada 1995 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Oddziału PZHGP Burzenin z/s w Sieradzu. Hodowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu (33 osoby) wybrali pierwsze władze Oddziału na lata 1995-1998, w następujących składach:
Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Stachura Hieronim        - Przewodniczący
Bąk Piotr                     - Sekretarz
Brzozowski Bronisław   - członek
Miśkiewicz Henryk       - członek
Wajgert Waldemar       - członek
Pierwszą decyzją Zarządu Oddziału, wynikającą z ustaleń Walnego Zebrania, było wystąpienie do Zarządów Okręgów PZHGP w Kaliszu i Łodzi z prośbą o wyrażenie zgody na przejście w struktury organizacyjne Okręgu Łódź. Zarząd Okręgu Kalisz w dniu 2 grudnia 1995 roku wyraził zgodę na przejście w struktury Okręgu nr 24 - Łódź, a Zarząd Okręgu w Łodzi przyjął Oddział PZHGP Burzenin w swoje struktury w dniu 10 grudnia 1995 roku.

W 1996 roku Oddział PZHGP Burzenin liczył 54 członków w I półroczu i 58 członków w II półroczu, zrzeszonych w 3 Sekcjach, tj. Sieradz, Burzenin i Złoczew.
Z każdym rokiem Oddział rozrasta się, zwiększa się ilość hodowców wstępujących do Oddziału, a jednocześnie tworzone są nowe Sekcje. I tak powstają: Sekcja Warta (1999), Sekcja Restarzew (2003)  i Sekcja Błaszki (2007). W roku 2008 następuje połączenie Sekcji Burzenin i Złoczew - Sekcja Burza

W dniu 21 lutego 2008 roku Walne Zebranie Delegatów Oddziału PZHGP Burzenin podejmuje uchwałę w sprawie zmiany nazwy Oddziału na  PZHGP Oddział Sieradz 2. Zarząd Główny PZHGP  akceptuje zmianę nazwy Oddziału i zachowuje dotychczasowy nr ewidencyjny - 0221.
Tytuły mistrzowskie Oddziału w lotach gołębi dorosłych i młodych w poszczególnych latach uzyskali następujący hodowcy:
PZHGP - ŁÓDŹ
                            Zarząd Oddziału

Kanicki Marek              - Prezes Zarządu
Bogus Jerzy                 - Wiceprezes ds. Lotowych
Kubik Marian                - Wiceprezes ds. Finansowych
Pastusiak Aleksander   - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Zielonka Wiesław         - Sekretarz
Kucharski Jan              - członek
Palusi
ński Janusz        - członek
Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Marian Sobczak - Przewodniczący
Tomasz Kuśmirek - Sekretarz
Paweł Dobras - Członek
Stanisław Konieczka - Członek
Seweryn Pętal - Członek
Jesteś naszym
gościem.
Prezesi Zarządu Oddziału w poszczególnych latach:

Kanicki Marek                  1995 – 1998

Stachura Hieronim            1999 – 2002

Kanicki Marek                   2003 – 2006

Kanicki Marek                   2007 – 2010

Kanicki Marek                   2011 - 2014

Bartosiewicz Sylwester      2015 - 2018


 
ROK Punktowe Mistrzostwo gołębi dorosłych Mistrzostwo gołębi młodych
1996 Kucharski Jan Stasiak Jerzy
1997 Kucharski Jan Kanicki Marek
1998 Palusiński Janusz Stolarek Zdzisław
1999 Palusiński Janusz Kucharski Jan
2000 Kędzierski Arkadiusz Bąk Józef
2001 Palusiński Janusz Wróblewski Bartłomiej
2002 Palusiński Janusz Kanicki Marek i Mateusz
2003 Palusiński Janusz Kanicki Marek i Mateusz
2004 Wróblewski Bartłomiej Wojciechowski Janusz
2005 Kanicki Marek i Mateusz Kanicki Marek i Mateusz
2006 Zduniak Robert Kasprzak Adrian
2007 Siedlarek Zbigniew Kasprzak Andrzej i Adrian
2008 Jan i Piotr Kucharski Robert i Jan Zduniak
2010 Jan i Piotr Kucharski Emilian Brocki
2011 Tąpała Marek Łużyński Stlwester
2012 Kanicki Marek i Mateusz Kurek Przemysław
2013 Ławniczek Mariusz Pułkownik Marian
2014 Ławniczek Mariusz Szymczak Grzegorz